פירוק גגות אסבסט

פירוק גגות אסבסט הוא עניין לבעלי מקצוע מורשים.
גגות אסבסט נפוצים בבתים ישנים ובמרפסות ולרוב הם אינם מזיקים כשלעצמם.

גגות אסבסט הופכים מסוכנים רק כאשר הם משחררים סיבי אסבסט לאוויר.
שחרור סיבי אסבסט קורה בזמן שיוף, ניקוי או תיקון גג אסבסט לכן יש להימנע מפעולות אלו.

פירוק גג אסבסט גם כן עלול לשחרר סיבי אסבסט לסביבה ולכן פירוק גגות אסבסט מתבצע רק על ידי קבלן מורשה לפירוק גגות אסבסט.