הטמנת אסבסט

הטמנת אסבסט נעשית במקומות ייעודיים בלבד שקיבלו רישוי מיוחד להטמנת אסבסט.
פסולת אסבסט צמנט (רוב האסבסט המצוי כיום בגגות האסבסט הוא אסבסט צמנט) 
יש לפנות לאתרי פסולת אסבסט כשהאסבסט עצמו עטוף ומסומן כחומר מסוכן. 

רק קבלני אסבסט המוסמכים לפינוי אסבסט מורשים לבצע את פינוי האסבסט. 
המקומות הייעודיים להטמנת אסבסט מפורסמים ברשימה של המשרד להגנת הסביבה. 

קישור מרשם אתרי הפסולת