מסמכים וטפסים

הסבר החתמה על היתר פינוי אסבסט:

במידה והנכס בבעלות פרטית נדרש למלא את פרטי בעל הנכס ולהחתימו בצד ימין (יחיד) אם ישנם הרבה בעלים ויש להם יפוי כח לעו"ד צריך להחתים את העו"ד בצד ימין כיחיד ולצרף את יפוי הכח שלו.

במידה ויש לחברה יפוי כח תכנוני מהדיירים אפשר להחתים את החברה הרשומה כמיופת כח בצד שמאל (תאגיד) ולצרף את יפוי הכח

אם הנכס בבעלות חברה נציג מטעם החברה נדרש לחתום בצד שמאל עם פרטיו וחותמת של החברה ולצרף נסח טאבו או מסמך אחר המוכיח שהנכס בבעלות החברה.

במצבים מסובכים – בהם בעל הנכס או מיופה כוחו לא מסכים לחתום על ההיתר – אפשר לבקש ממנו שיוציא מסמך שבו הוא נותן הרשאה מפורשת לאדם או חברה לחתום על היתר פינוי האסבסט ואז האדם או החברה שרשומים בהרשאה יוכל לחתום על היתר פינוי האסבסט